Orang Buta

ORANG BUTA
Peringatan buat Haw

Ada seorang buta datang menghadap Rasululullah saw dan bertanya "Ya Rasulullah, saya tidak punya orang untuk membimbing saya untuk datang ke masjid, apakah saya boleh tidak datang ke masjid?". Rasulullah saw membolehkannya. Tetapi setelah orang buta itu hendak pulang, Rasulullah saw bertanya "Apakah kamu mendengar azan?", "Ya" jawabnya. "Kalau begitu datanglah kemesjid untuk solat berjemaah". (Muslim)

Previous
Next Post »