Rhea

Rhea
Rhea adalah nama kepada bulan. Rhea adalah nama yang diberikan kepada bulan yang mengorbit planet Saturn. Merupakan bulan terbesar yang mengelilingi planet ini. Permukaannya berais dengan kepadatan 1.33 gm/cm3

Berikut adalah statistik berkenaan bulan Rhea.

Rhea Statistics
Discovered byGiovanni Domenico Cassini
Date of discovery1672
Mass (kg)2.49e+21
Mass (Earth = 1)4.1667e-04
Equatorial radius (km)765
Equatorial radius (Earth = 1)1.1994e-01
Mean density (gm/cm^3)1.33
Mean distance from Saturn (km)527,040
Rotational period (days)4.517500
Orbital period (days)4.517500
Mean orbital velocity (km/sec)8.49
Orbital eccentricity0.0010
Orbital inclination (degrees)0.35
Escape velocity (km/sec)0.659
Visual geometric albedo0.7
Magnitude (Vo)9.7
Maximum surface temperature-174°C
Minimum surface temperature-220°C

Previous
Next Post »